logo

Wybierz opis, który najbardziej odpowiada Twojej osobie.

Test na poziomy A1, A2, B1. Uczył/-a się Pan/-i od 1 do 4 lat. Ma Pan/-i za sobą od 200 do 650 godzin nauki języka niemieckiego. Jest Pan/-i osobą potrafiącą wypowiadać się po niemiecku bardzo prosto na podstawowe tematy z dziedziny życia codziennego. Lub potrafi Pan/-i radzić sobie w większości zwykłych sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży do krajów niemieckojęzycznych, ale chciałby / chciałaby Pan/-i mówić płynniej. (Jeśli test okazuje się zdecydowanie za prosty, proszę rozwiązać test następny.)

Test na poziomy B1, B2, C1. Uczył/-a się Pan/-i ponad 5 lat. Ma Pan/-i za sobą od 350 do 800 godzin nauki języka niemieckiego. Jest Pan/-i osobą potrafiącą prowadzić swobodną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka niemieckiego, nie powodując przy tym napięcia u żadnej ze stron. Lub potrafi Pan/-i wyrażać swoje myśli płynnie i spontanicznie, różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach. (Jeśli test okazuje się zdecydowanie za trudny, proszę rozwiązać test poprzedni.)

POWRÓT