Aktualności


Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat - "Wakacje z AMBITEM"

 

Stwórz małe dzieło sztuki, zrób zdjęcie, udostępnij na facebooku i wygrywaj nagrody!

Termin nadsyłania prac - 22.06.2017

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Pędzle w dłoń!

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku 2-7 lat „Wakacje z AMBIT-em”

Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Językowa Ambit

 2. Konkurs rozpoczyna się 01.06.2017 i trwać będzie do 22.06.2017 r.

 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Wakacje z AMBIT-em”

 4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 2 do 7 lat.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, dowolną techniką płaską.

 2. Prace konkursowe muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko.

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji konkursu.

 4. Zdjęcie pracy musi zostać umieszczone w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage'u facebookowym Szkoły Językowej Ambit.

 5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

 6. Aby wziąć udział w konkursie należy polajkować fanpage facebookowy Szkoły Językowej Ambit facebook.com/szkola.jezykowa.ambit następnie polajkować i udostępnić post konkursowy oraz umieścić pod nim w komentarzu pracę do 22.06.2017.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród prac laureatów konkursu do 23.06.2017.

 2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory estetyczne.

 3. Ogłoszenie wyników nastąpi na facebooku oraz stronie internetowej Organizatora.

 4. Wyłonieni w konkursie plastycznym laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni.

 5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

 6. Decyzje komisji konkursowych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.Strefa dla uczniów

Login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Ambit Centrum Edukacyjne    tel.: 58 782-0-999     admin@ambit.strefa.pl
PKO BP S.A. 92 1440 1026 0000 0000 0814 4718