Szkoła językowa Ambit - logo

Metoda


Metoda jaką uczymy w naszej szkole oparta jest na najnowszych badaniach w dziedzinie metodyki nauczania języków obcych - jest to metoda komunikatywna.
Pozwala ona na sprawne przyswajanie i poszerzanie wiedzy gramatycznej, umiejętności pisania i rozumienia ze słuchu a przede wszystkim mówienia. Każdy kto kiedykolwiek uczył się języka obcego wie że mówienie jest najtrudniejszą z umiejętności językowych, dlatego w naszej szkole znaczną cześć lekcji poświęca się na naukę mówienia. Służą do tego specjalnie ułożone zestawy ćwiczeń ustnych, techniki nauczania dialogów oraz gry językowe. Każdy nowy materiał gramatyczny jest nie tylko zaprezentowany ale również przećwiczony ustnie w taki sposób, aby student faktycznie nauczył się go używać. Dzięki temu nie ma rozdźwięku pomiędzy wiedzą a umiejętnościami językowymi.

Powtórki

Integralną częścią nauczania są systematyczne powtórki materiału zarówno z zakresu poznanych słówek, wyrażeń, a także dialogów. Na każdej lekcji odbywa się krótkie ustne utrwalanie materiału, a co kilka lub kilkanaście jednostek - powtórki całolekcyjne ustne oraz pisemne.

Grupy

Aby prowadzić skuteczną naukę mówienia istotną rzeczą jest również liczba osób w grupie. W naszej szkole gwarantujemy państwu naukę w grupach niewiększych niż 7 osób. W czasie zajęć każdemu uczącemu się lektor poświęca jednakową ilość czasu - nie ma więc sytuacji aby jedna tylko osoba zdominowała lekcje. Nie mają również miejsca sytuacje, w których na zadane pytania odpowiada tylko najlepsza osoba w grupie, a reszta grupy biernie przysłuchuje się konwersacji.

Kryteria tworzenia grup

W naszej szkole kładzie się wyjątkowy nacisk na właściwy dobór osób w grupie. Są one tworzone ze względu na stopień zaawansowania oraz wiek uczących się. Istotnym kryterium jest również cel nauki. W naszej ofercie znajdą państwo kursy typowo konwersacyjne, ogólne, a także przygotowujące do matury i innych egzaminów.Strefa dla uczniów

Login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Ambit Centrum Edukacyjne    tel.: 58 782-0-999     admin@ambit.strefa.pl
PKO BP S.A. 92 1440 1026 0000 0000 0814 4718