Szkoła językowa Ambit - logo

Metoda


Nasza metoda zakłada uczenie dzieci języka angielskiego z pomocą i przy użyciu:

  - flashcards,
  - memory cards,
  - książek,
  - rymowanek,
  - piosenek,
  - kolorowanek,
  - gier planszowych,
  - puzzli,
  - zabawek i innych rekwizytów lekcyjnych.

W czasie roku trwania nauki dzieci uczą się - w zależności od częstotliwości odbywania się zajęć - do kilkuset nazw przedmiotów, czynności, wyrazów oraz zwrotów potocznych z języka codziennego. Tworzymy środowisko, gdzie dziecko poznaje otoczenie i uczy się języka wszystkimi zmysłami. Kładziemy szczególny nacisk na uczenie dzieci reagowania na komendy i polecenia wydawane przez nauczycieli i rodziców, gdzie nauka odbywa się poprzez praktyczne ich wykonywanie. Nawet w przypadku dzieci, które potrzebują więcej czasu na rozpoczęcie aktywnego mówienia, następuje naturalna absorbcja języka. Podobnie jak w przypadku nauki języka ojczystego, dzieci przez pierwszy okres życia odpowiadają przede wszystkim na komendy głosowe i uczą się podstawowych wyrazów z ich otoczenia. Język mówiony przychodzi w naturalny sposób z czasem. Jako że łączymy wykonywane komend z nauką nazw przedmiotów, nauka nabiera charakter holistyczny. Na zajęciach dzieci uczą się również podstaw matematyki i logicznego myślenia.

Zajęcia prowadzone są wyłącznie po angielsku, co w optymalny sposób przyczynia się do przyswajania języka przez wszystkie dzieci.

Dzieci

Nasza metoda przewiduje naukę języka angielskiego dzieci, które ukończyły 2 lata. Dla optymalizacji wyników edukacji przygotowane zostały trzy autorskie programy nauczania. Pierwszy obejmuje naukę dzieci w przedziale wiekowym od 2 do 4 lat, drugi program obejmuje dzieci w wieku 4-6 lat, trzeci zaś jest stworzony z myślą o dzieciach w przedziale wiekowym od 6 do 9. Dzieci w wieku 4 lub 6 lat, w zależności od predyspozycji, uczestniczyć mogą w zajęciach dzieci młodszych lub starszych.

Dobór grup

Zajęcia odbywają się w grupach od 3 do 7 dzieci. Aby zachodziła odpowiednia interakcja pomiędzy uczestnikami zajęć, grupy dobierane są w ten sposób, by różnica wieku pomiędzy dziećmi w jednej grupie nie przekraczała 1,5 roku. W przypadku dzieci najmłodszych różnica wieku z reguły nie przekracza 1 roku. Staramy się dobierać grupy tak, aby w każdej znajdowały się zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Oprócz waloru stricte edukacyjnego, odpowiedni dobór dzieci ma również na celu naukę interakcji oraz zachowań w grupie.

Zajęcia

Zajęcia dla każdej z grup odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Pojedyncza lekcja trwa 45 minut - co jest optymalnym czasem - biorąc pod uwagę możliwą do utrzymania przez dzieci jednorazową koncentrację. Oferujemy elastyczny plan doboru dnia i godziny odbywania się zajęć.
Zajęcia prowadzone są w odpowiednio wyposażonej sali, która zapewnia również wystarczającą przestrzeń do zabaw i gier ruchowych.

Rodzice

Aby w optymalny sposób wykorzystać zalety naszej metody, zakładamy aktywizację rodziców i opiekunów dzieci w procesie nauki. Po zakończeniu każdych zajęć, to rodzice i opiekunowie dzieci przejmują obowiązek kontynuacji nauki przez okres między jedną lekcją a drugą. Każdy z rodziców dostaje do wykonania swoistego rodzaju zadanie domowe na przestrzeni pomiędzy poszczególnymi zajęciami. Na każdy tydzień rodzice dostają zakres materiału do powtórzenia z dziećmi w domu. Jest to faktyczna powtórka przerobionego materiału na zajęciach. Zapewnia to naturalną kontynuację procesu nauki oraz w znaczący sposób pomaga w przyswajaniu przez dzieci określonej porcji materiału.

Rodzice i opiekunowie są mile widzianymi gośćmi w trakcie odbywania się poszczególnych zajęć. W przypadku dzieci najmłodszych są wręcz nieodzownymi uczestnikami zajęć. Pozwala to na wytworzenia domowej atmosfery oraz daje rodzicom wgląd w proces czynienia postępów przez ich pociechy.

Nauczyciele

Zajęcia prowadzą nauczyciele odpowiednio przeszkoleni oraz posiadający niezbędne doświadczenie w pracy z dziećmi oraz w nauczaniu języka angielskiego. Gwarantujemy również stały nadzór metodyka nad prowadzonymi zajęciami, który będzie dbał o to, by były one przeprowadzane w możliwie najefektywniejszy sposób. Co najważniejsze jednak nasi nauczyciele w pełni angażują się emocjonalnie w prowadzenie zajęć oraz dbają o to, by nauka przynosiła obfite i szybkie rezultaty.

Odrabianie zajęć

W przypadku, gdy któreś z dzieci zachoruje lub z innego powodu nie będzie w stanie uczestniczyć w zajęciach, będzie mogło odrobić nieobecność w innej grupie. Dbamy o to, by odrabianie zajęć odbywało się bez szwanku dla konkretnej grupy, to znaczy, by liczebność dzieci w grupie nie przekraczyła 7 osób. Odrabianie zajęć odbywa się w grupach, które przerabiają podobny zakres materiału. Staramy się dopasować godzinę odrabiania zajęć do potrzeb i możliwości czasowych każdego z rodziców i opiekunów.

Badania i fakty

Najlepszy okres dla rozwijania zdolności uczenia się to ten przed rozpoczęciem nauki w szkole, gdyż większość głównych połączeń nerwowych mózgu kształtuje się w pierwszych 8 latach życia.
Badania wskazują, że 33% umiejętności szkolnych 18-latka osiągane jest do szóstego roku życia.
Do momentu ukończenia przez dziecko 8 lat jest ono w stanie przyswoić sobie właściwie nieograniczony zakres wiedzy. Warunkiem tego jest jednak odpowiedni sposób przekazywania tej wiedzy...Strefa dla uczniów

Login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Ambit Centrum Edukacyjne    tel.: 58 782-0-999     admin@ambit.strefa.pl
PKO BP S.A. 92 1440 1026 0000 0000 0814 4718